IV Niedziela Wielkanocna

1. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkanocna zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza.

Rozpoczyna ona tydzieńmodlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Prosimy w tym tygodniu  Boga, aby niebrakowało młodych ludzi, którzy pozytywnie odpowiedzą  na głos powołującego ich Pasterza                       

2.  Od jutra rozpoczynamy miesiąc maj, a wraz z nim  nabożeństwa majowe. Będą one codziennie po wieczornej Mszy św., a w Niedzielę – po sumie.

3. W tym tygodniu:

a/  we wtorek – wsp. św. Atanazego – bp i dK. oraz spotkanie grupy modlitewnej „Legion Maryi”

   b/ w środęUroczystość N.M.P. Królowej Polski – Głównej Patronki naszej Ojczyzny. Msze św. o godz. 7.30 i 11.00. Natomiast w Studzieńcu o godz. 9.30.

W środę nabożeństwo majowe będzie po sumie.

W dniu tym będzie również odnowienie milenijnego aktu oddania Polski Matce Bożej.

c/ w czwartekwsp. św. Floriana – Patrona strażaków. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o Druhach Strażakach z naszej Parafii.

Czwartek to również  I-  czwartek miesiąca maja. W dniu tym dziękujemy Bogu za dar Sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Jest to także dzień modlitw o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także w intencji naszej Ojczyzny.

O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w tych intencjach, a po jej zakończeniu będzie nabożeństwo zwane: „Godzina Święta” oraz „majówka”

Następnie od godz. 19.30 rozpocznie się całodobową Adorację Najświętszego Sakramentu. Osoby chętne do udziału w tej Adoracji proszone są o wpisanie się na listę, która znajduje się w kościele

e/  w piątek  – I- piątek miesiąca maja – dzień wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. O godz. 18.00 będzie nabożeństwo wynagradzające Sercu Jezusowemu i „majówka”, a następnie Msza św.

W Studzieńcu Msza św. o godz. 16.30, a spowiedź św. od godz. 16.00

Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00. Początek od Krzaków.

f/ w sobotę –  Święto Św. Apostołów Filipa i Jakuba oraz I – sobota miesiąca maja – dzień wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy, zniewagi i bluźnierstwa wyrządzone temuż  Sercu.

O godz. 18.00 – Msza św., a po zakończeniu Mszy św. – Nabożeństwo wynagradzające, w czasie którego odmówimy część Różańca św. i w modlitewnym zamyśleniu pochylimy się na rozważeniem jednej z Tajemnic oraz „majówka”.

W Studzieńcu Msza św. o godz. 16.30, a spowiedź św. od godz. 16.00

Bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy  do udziału w tych  nabożeństwach

Codziennie godzinę przed Mszą św. istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi św.       

5. W następną Niedzielę po sumie będzie zmiana tajemnic Różańca św.

6. Dziękujemy osobom, z ul. Podleśnej i Sosnowej, które rozebrały   „ Ciemnicę” i „ Grób Pański” oraz przygotowały dekorację na miesiąc maj, a także tym, które  przygotowały kościół na dzisiejszą Niedzielę. Bóg zapłać za poświęcony czas i włożony trud w wykonanie tych  prac.

7. Dziękujemy także p. Stanisławowi Dworakowi za wykonane rusztowanie pod baner zapraszający na nasze Parafialne Misje św. i jego postawienie. W tym postawieniu pomogli mu:

p. Robert Słomiany i p. Stanisław Kutyła. Bóg zapłać za wykonanie tej pracy.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która znajduje się w kościele.

9. Pamiętajmy Moi Drodzy o spowiedzi św. wielkanocnej. Kto jeszcze nie wypełnił tego obowiązku może to uczynić w tym tygodniu.

10. Młodzież i dzieci zachęcamy do wyjazdu w wakacje na OAZĘ  albo „ Wakacje z wartościami”. Informacje o ich terminach, kosztach uczestnictwa oraz sposobach zgłaszania się można znaleźć na plakatach, które znajdują się  w gablocie oraz na stronie diecezjalnej i w mediach oazowych.

11. Jutro w naszym Seminarium Duchownym w Sandomierzu odbędzie się XXI Dzień Otwartej Furty. Rozpocznie się on Mszą św. o godz. 10.00, a zakończy nabożeństwem majowym o godz. 15.00 Oprócz tego zabawa i koncert zespołu „Trio z Rio” oraz wiele innych atrakcji. Serdecznie zachęcamy do udziału.

Niech w tygodniu, który dziś rozpoczynamy nie braknie próśb naszych zanoszonych do Boga o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  Szczęść Boże.

Modlitwa o nowe powołania

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, ufni w macierzyńskie wstawiennictwo Maryi, prosimy Cię żarliwie: poślij swemu Kościołowi kapłanów, którzy będą odważnymi świadkami Twej nieskończonej dobroci. Wspieraj tych, których powołujesz do naśladowania Ciebie. Spraw, aby kontemplując Twoje oblicze, odpowiedzieli z radością na zdumiewającą misję, którą im powierzyłeś dla dobra Kościoła i ludzkości.
Święty Stanisławie Biskupie, Święty Janie Pawle II, Błogosławiony Wincenty Kadłubku i wszyscy nasi Patronowie – módlcie się za nami.

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne


Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen. 

Modlitwa Jana Pawła II o powołania


Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej – Tobie zawierzamy nasze rodziny. Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę, na przyjęcie słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby stawały się źródłem nowych i świętych powołań. Oświecaj umysły rodziców, aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką i mądrą miłością umieli prowadzić je nieomylnie ku dobrom duchowym i wiecznym. Kształtuj w duszach ludzi młodych prawe sumienie i wolną wolę, aby wzrastając w mądrości, latach i łasce umieli wielkodusznie przyjąć dar Bożego powołania. Spraw, abyśmy kontemplując i naśladując Twoją wytrwałą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, z godnością przeżywane ubóstwo i dziewiczą czystość, uczyli się wypełniać wolę Bożą i wspomagać z subtelną rozwagą tych spośród nas, którzy zostali powołani do bardziej radykalnego naśladowania Pana Jezusa, który za nas wydał samego siebie. Amen. 

Modlitwa o powołania bł. Michała Sopoćko

Boże miłosierny, daj  swemu Kościołowi  wielu gorliwych i świętych kapłanów!

Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany nie został pominięty.

Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów!

Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem!

Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz Twojej chwały.

Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na Apostołów!  Amen.

MODLITWA O POWOŁANIA PAPIEŻA PAWŁA VI

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie składasz na ołtarzach swoją ofiarę. 

Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. 

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościołowi oraz ludziom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

NABOŻEŃSTWA

KRZAKI

Msze święte:

niedziele i święta: 7.30 i 11.00
pn-sb: 18:00, zimą 17:00
św. państw. zniesione: 7:30, 18:00, zimą 17:00

Codziennie 45 minut przed Mszą świętą odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosiedzia i Różaniec.

W każdy wtorek – Nabożeństwo ku czci św. Józefa

W każdą środę – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podziękowania i prośby prosimy składać w skrzynce na stoliku.

STUDZIENIEC

Msze święte:

niedziele i święta: 9:30
św. państw. zniesione: 16:30, zimą 15:30
pn-sb 16:30, zimą 15:30

Zawsze przed Mszą św. odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia i Różaniec

 

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna od poniedziałku do piątku:

Od 01 marca do 31 października w godz. od 18.30 do 19.00.

W pozostałych miesiącach w godz. od 17.30 do 18.00.

Kancelaria parafialna nie jest czynna w sobotę oraz w święta i uroczystości przypadające na tygodniu i w niedziele – za wyjątkiem spraw opisanych poniżej.

Sprawy związane z sakramentem chorych i pogrzebem można załatwić w każdy dzień.

W związku z wejściem nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że osoba dorosła potrzebne  dokumenty może wybrać tylko osobiście, przedstawiając aktualny dowód osobisty lub inny dowód potwierdzający tożsamość.

Natomiast dokumenty dla niepełnoletnich mogą wybrać rodzice lub prawni opiekunowie.

Dla mieszkających poza parafią, na ich prośbę, możemy wysłać dokumenty do parafii ich zamieszkania.