Historia Parafii

Historia parafii Krzaki sięga początku lat 70-tych XX w. W związku z tym, że parafia Pysznica była bardzo rozległa, ksiądz prałat Władysław Szubarga zabiegał o nowe punkty duszpasterskie. Do ówczesnego kościoła parafialnego w Pysznicy było daleko, więc w miejscowościach wchodzących obecnie w skład parafii Krzaki, zaczęto odprawiać Msze święte w domach. W domach prowadzona była również nauka religii. Księża z Pysznicy przyjeżdżali odprawiać nabożeństwa i uczyć religii do Krzaków, Słomianej i do Studzieńca.

Jednakże były to rozwiązania prowizoryczne, w każdej chwili mogło się okazać, że nie ma miejsca na odprawianie Mszy św., czy na naukę religii. Taka sytuacja zaistniała w Krzakach. Po wielu poszukiwaniach prowadzonych przez księdza prałata Władysława Szubargę, udało się znaleźć miejsce na sprawowanie kultu w miejscowości Krzaki. Plac na kościół obiecał księdzu prałatowi Paweł Krzal zamieszkały na ul. Misorowe. Jednakże we wrześniu 1972 r. zmarł i już jego córka Teresa Ragan udostępniła plac wraz z budynkami, kościołowi. Od razu rozpoczęły się prace adaptacyjne przy stodole, aby ją dostosować do odprawiania Mszy św. Dzięki ogromnemu zapałowi, zaangażowaniu i odwadze: tak wiernych, księży, jak i ofiarodawczyni prześladowanej z tego powodu, udało się bardzo szybko utworzyć  ten pierwszy kościół.

Już 1 stycznia 1974 r. ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk – ordynariusz diecezji przemyskiej, poświęcił kaplicę w Krzakach pod wezwaniem Bożego Narodzenia. Jednocześnie ks. biskup Ignacy Tokarczuk, doceniając postawę mieszkańców, którzy mimo wielu przeciwności ze strony ówczesnych władz, z pełną determinacją dążyli do wybudowania swojego kościoła, dekretem z 14 czerwca 1974 r. utworzył parafię Krzaki. Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. Henryk Borcz, dotychczasowy wikariusz parafii Pysznica. Jednakże nie było miejsca w Krzakach, gdzie mógłby zamieszkać kapłan. Rozpoczęło się więc przystosowywanie ofiarowanego domu poprzez jego obudowywanie, aby utworzyć plebanię dla księdza proboszcza.

W skład parafii obok Krzaków i Słomianej, wszedł również Studzieniec. Tutaj Msze św. odbywały się najpierw w domu Piotra Sobiło. Gdy Karol Butryn przekazał swoją działkę i dom na kościół, rozpoczęły się prace przy adaptacji tego domu na świątynię. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i kolejnego proboszcza ks. Tadeusza Szurleja, już w 1977 r. Studzieniec miał swój kościół.

23 października 1977 r. ksiądz biskup Bolesław Taborski poświęcił kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Studzieńcu i plebanię w Krzakach. Te dwa dzieła mieszkańców parafii Krzaki, wpisały się w obchody pięknego jubileuszu 600-lecia diecezji przemyskiej.

W 1980 r. proboszczem parafii Krzaki został ksiądz Andrzej Bobola. Już wtedy zaczęto myśleć o budowie nowego kościoła parafialnego i plebanii, ale w nowym miejscu, przy ulicy Nowej. W tym celu zakupiono działkę od Leśnej Wspólnoty Gruntowo-Serwitutowej w Kłyżowie.

Nowy kościół o powierzchni 350 m2 zaprojektował inżynier architekt Roman Orlewski z Rzeszowa. Pracami budowlanymi kierował najpierw majster Jan Piotrowski z Kłyżowa, a po nim majster Jan Sobiło z Zarzecza. I znów dzięki ogromnemu zaangażowaniu wiernych z całej parafii; tak w kraju, jak i za granicą, również przy pomocy sąsiednich parafii – już 25 lipca 1982 r. ksiądz biskup Bolesław Taborski poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół. 18 sierpnia 1985 r. ks. biskup Stefan Moskwa poświęcił w Krzakach kościół parafialny pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Wielkim wysiłkiem parafian z kraju i z zagranicy oraz dzięki ogromnemu zaangażowaniu księdza proboszcza Andrzeja Boboli, powstał jeszcze jeden kościół w parafii – w Studzieńcu. Tutaj również zaplanowano budowę kościoła w nowym miejscu. W tym celu parafia zakupiła działkę od Adama i Kazimiery Sobiło. Kościół zaprojektował i nadzór nad budową prowadził inż. Zbigniew Konopka ze Stalowej Woli. Majstrem budowy był pan Marian z parafii Pobiedno z dawnego województwa krośnieńskiego. Kamień węgielny pod budowę nowego kościoła, przywieziony z Ziemi Świętej poświęcił ksiądz biskup Edward Frankowski. W dniu 19 grudnia 1999 r. uroczystego poświęcenia kościoła w Studzieńcu dokonał ksiądz biskup Marian Zimałek.

Kościół w Studzieńcu jest votum tej części parafii: mieszkańców Studzieńca, Targowiska i Kuziorów na Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa Roku 2000.

Niemal od początku powstania parafii istniało przekonanie, a ks. proboszcz Tadeusz Szurlej podnosił, iż potrzebny jest na miejscu cmentarz parafialny. Od zawsze mieszkańcy okolicznych miejscowości grzebani byli na cmentarzu parafialnym w Pysznicy. Po wybudowaniu kościołów, ksiądz proboszcz Andrzej Bobola podjął starania o utworzenie cmentarza w Krzakach. Dzięki zaangażowaniu i pomocy; tak parafian, jak i przyjaciół parafii spoza jej terenu, udało się tego dzieła dokonać. 29 czerwca 2007 r. poświęcony został w miejscowości Krzaki, cmentarz parafialny.

Księża proboszczowie w parafii Krzaki:                                        

  • 1974 r. do 1976 r. – ks. HENRYK BORCZ
  • 1976 r. do 1979 r. – ks. TADEUSZ SZURLEJ
  • od 1979 r. do 1980 r. – ks. ZDZISŁAW ŻÓŁKIEWICZ
  • od 1980 r. do 2013 r. – ks. ANDRZEJ BOBOLA
  • od 2013 r. do 2018 r. – ks. HENRYK KRÓL
  • od 2018 r. – ks. STANISŁAW KURAŚ

Z Parafii pochodzą:

* ks. Michał Potaczało, kapłan diecezji wrocławskiej. Obecnie emeryt.

* ks. Tomasz Nadbereżny, kapłan diecezji lubelskiej. Obecnie pracuje na Ukrainie w parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Melitopolu.

NABOŻEŃSTWA

KRZAKI

Msze święte:

niedziele i święta: 7.30 i 11.00
pn-sb: 18:00, zimą 17:00
św. państw. zniesione: 7:30, 18:00, zimą 17:00

Codziennie 45 minut przed Mszą świętą odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosiedzia i Różaniec.

W każdy wtorek – Nabożeństwo ku czci św. Józefa

W każdą środę – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podziękowania i prośby prosimy składać w skrzynce na stoliku.

STUDZIENIEC

Msze święte:

niedziele i święta: 9:30
św. państw. zniesione: 16:30, zimą 15:30
pn-sb 16:30, zimą 15:30

Zawsze przed Mszą św. odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia i Różaniec

 

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna od poniedziałku do piątku:

Od 01 marca do 31 października w godz. od 18.30 do 19.00.

W pozostałych miesiącach w godz. od 17.30 do 18.00.

Kancelaria parafialna nie jest czynna w sobotę oraz w święta i uroczystości przypadające na tygodniu i w niedziele – za wyjątkiem spraw opisanych poniżej.

Sprawy związane z sakramentem chorych i pogrzebem można załatwić w każdy dzień.

W związku z wejściem nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że osoba dorosła potrzebne  dokumenty może wybrać tylko osobiście, przedstawiając aktualny dowód osobisty lub inny dowód potwierdzający tożsamość.

Natomiast dokumenty dla niepełnoletnich mogą wybrać rodzice lub prawni opiekunowie.

Dla mieszkających poza parafią, na ich prośbę, możemy wysłać dokumenty do parafii ich zamieszkania.