Galeria zdjęć

  • Galeria zdjęć

29 czerwca 2021 r. przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci Patronów naszej Parafii – Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dzień przed odpustem została odprawiona Msza św. za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i na innych miejscach, a następnie na cmentarzu odbyły się modlitwy przy grobach naszych zmarłych. Tegorocznej Sumie odpustowej przewodniczył ks. bp Jan Sobiło – biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporozskiej na Ukrainie. On też wygłosił odpustowe kazanie. W kazaniu ks. bp. Jan podkreślił znaczenie św. Apostołów Piotra i Pawła w życiu Kościoła, a także ukazał rolę posługi Papieża, następcy św. Piotra, w życiu współczesnego Kościoła. Kaznodzieja mówił również rolę wszystkich wiernych w życiu Kościoła. Ks. bp zachęcał także do ciągłej modlitwy za obecnego Pp – Franciszka i cały Chrystusowy Kościół. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna zakończona uroczystym błogosławieństwem.

W niedzielę, 11 października 2020 r. o godz. 15.00, została poświęcona odnowiona kapliczka przydrożna na Piskorowym Stawie. Na początku tej uroczystości ks. proboszcz podziękował budowniczym tej kapliczki oraz tym, którzy teraz przyczynili się do jej odnowienia. Następnie odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia odnowionej kapliczki. Po poświęceniu zostały odmówione "Koronka do Bożego Miłosierdzia " i modlitwa różańcowa, jako modlitwy zanoszone do Boga w intencji zmarłych budowniczych tej kapliczki, tych, którzy ją teraz odrestaurowali i za wszystkie Rodziny Parafii. Na koniec ks. proboszcz udzielił Bożego błogosławieństwa. Należy dodać, że na uroczystości była spora grupa osób nie tylko z naszej Parafii.

15 sierpnia razem z całą naszą Ojczyzną - Polską, przeżywaliśmy 100r. " Bitwy Warszawskiej " zwanej " Cudem nad Wisłą ". Podczas Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za bohaterskich żołnierzy, którzy podczas bitwy z bolszewicką Rosją, stanęli w obronie naszej Ojczyzny i całej Europy. Prosiliśmy również o Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny naszej i o przyjęcie do grona zbawionych tych, którzy oddali swoje życie podczas tej wojny. W uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. dziękowaliśmy również Bogu za dar tegorocznych plonów ziemii, przeżywając "Dożynki parafialne". Podczas Mszy św. zostały poświęcone tegoroczne młode pędy zbóż, traw, roślin i owoców oraz dożynkowe wieńce przygotowane przez Parafian z Krzaków, ul. Leśna i Studzieńca - dzielnica " Na wsi ".

Jak co roku, tak i w tym, 29 czerwca, przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci Patronów naszej Parafii – Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Sumie odpustowej przewodniczył O. Kamil Kuraś OFM – tegoroczny Neoprezbiter /bratanek naszego ks. proboszcza/, a kazanie odpustowe wygłosił ks. Jacek Paluch – wikariusz parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Strzyżowicach. W podziękowaniu za odprawioną Mszę św. dzieci złożyły O. Neoprezbiterowi serdeczne życzenia i ofiarowały obraz z wizerunkiem św. Kamila / Patrona O. Neoprezbitera/. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna, a po jej zakończeniu O. Kamil udzielił prymicyjnego błogosławieństwa; najpierw kapłanom, a później wszystkim obecnym na tej uroczystości oraz wręczył prymicyjne obrazki, jako pamiątkę tej uroczystości. O. Kamilowi życzymy wielu Bożych łask i opieki Matki kapłanów na drodze kapłańskiego i zakonnego życia. Szczęść Boże O. Neoprezbiterowi mówią ks. proboszcz i Parafianie.

W niedzielę, 28 czerwca 2020 r., świętowaliśmy w Parafii uroczystość Złotego Jubileuszu Kapłaństwa ks. kan. Michała Potaczało – kapłana diecezji wrocławskiej i naszego Rodaka. O godz. 11.00 Ks. Jubilat odprawił Mszę św. dziękczynną, a kazanie w czasie tej Mszy św. wygłosił ks. proboszcz naszej Parafii. Po zakończonej Mszy św. przedstawiciele Rady Parafialnej, Legionu Maryja oraz LSO złożyli Ks. Jubilatowi podziękowania oraz serdeczne życzenia w imieniu całej Rodziny Parafialnej. Jako podziękowanie za dar Złotego Jubileuszu, Ks. kan. Michał złożył Parafii dar w postaci kielicha i pateny. Serdeczne Bóg zapłać Ks. Jubilatowi za ten piękny dar i gest składają ks. proboszcz i Parafianie.

W czwartek 11 czerwca 2020 obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa ( Boże Ciało). O godz. 10.00 została odprawiona w kościele Msza św. a po jej zakończeniu odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy przygotowanych przez Parafian: ołtarz I - Krzaki, ul Knieja i Zielona ołtarz II - Piskorowy Staw ołtarz III - Słomiana ołtarz IV - Krzaki, ul. Sosnowa. W tym roku ze względu na panującą w naszej Ojczyźnie i świecie pandemię koronawirusa, procesja odbyła się tylko wokół kościoła.

Dnia 18 maja 2020 parafia nasza po przez ofiarę Mszy Św. i nabożeństwo podziękowała Bogu i Matce Najświętszej za dar życia świętego Jana Pawła II w setną rocznicę jego urodzin.

NABOŻEŃSTWA

KRZAKI

Msze święte:

niedziele i święta: 7.30 i 11.00
pn-sb: 18:00, zimą 17:00
św. państw. zniesione: 7:30, 18:00, zimą 17:00

Codziennie 45 minut przed Mszą świętą odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosiedzia i Różaniec.

W każdy wtorek – Nabożeństwo ku czci św. Józefa

W każdą środę – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podziękowania i prośby prosimy składać w skrzynce na stoliku.

STUDZIENIEC

Msze święte:

niedziele i święta: 9:30
św. państw. zniesione: 16:30, zimą 15:30
pn-sb 16:30, zimą 15:30

Zawsze przed Mszą św. odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia i Różaniec

 

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna od poniedziałku do piątku:

Od 01 marca do 31 października w godz. od 18.30 do 19.00.

W pozostałych miesiącach w godz. od 17.30 do 18.00.

Kancelaria parafialna nie jest czynna w sobotę oraz w święta i uroczystości przypadające na tygodniu i w niedziele – za wyjątkiem spraw opisanych poniżej.

Sprawy związane z sakramentem chorych i pogrzebem można załatwić w każdy dzień.

W związku z wejściem nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że osoba dorosła potrzebne  dokumenty może wybrać tylko osobiście, przedstawiając aktualny dowód osobisty lub inny dowód potwierdzający tożsamość.

Natomiast dokumenty dla niepełnoletnich mogą wybrać rodzice lub prawni opiekunowie.

Dla mieszkających poza parafią, na ich prośbę, możemy wysłać dokumenty do parafii ich zamieszkania.